Заседание на обществения съвет към министъра на здравеопазването

ЛогоПредседателят на Управителния съвет на Български фармацевтичен съюз (БФС) маг.-фарм. Мирослав Ненчев участва в заседание на Обществения съвет, което се проведе на 11.04.2013г.

С оглед искането за представяне на предложения относно проект на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране на цените на лекарствените продукти БФС е внесъл в Министерство на здравеопазването мотивирано становище по проекта, както и конкретни предложения за разпоредби.

Източник: www.bphu.org