Забавно лято 2013

Регионална фармацевтична колегия Стара Загора се включва в програмата “Забавно лято  2013” на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/. На 23 Юли от 10 часа децата ще имат възможност да се запознаят с работата на фармацевта, да научат повече за лекарствата, билките и хранителните добавки. Още от програмата “Забавно лято”
 
 LiatoNEW2
 LiatoNEW1mini