За нас – Увод

bfs
bfsРегионална фармацевтична колегия е съсловната организация на магистър-фармацевтите в България по смисъла на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, която осъществява упражняването на дейността на Българския фармацевтичен съюз на територията на област Стара Загора. Тя е самостоятелно юридическо лице, отделно от своите членове, от останалите регионалните фармацевтични колегии в страната и от Българския фармацевтичен съюз, със седалище и адрес на управление в гр. Стара Загора. Районите, включени в териториалния обхват на Регионалната фармацевтична колегия са както следва: общини: Стара Загора, Чирпан, Братя Даскалови, Казанлък, Гурково, Николаево, Мъглиж, Павел баня, Раднево, Гълъбово.