Вита

Адрес: гр.Казанлък, ул.Славянска 6
Работно време: 24 часа
Управител: магистър – фармацевт Делка Ирикова