VII Научна конференция „От науката до леглото на болния”

Уважаеми колеги,

Предстои провеждането на VII Научна конференция „От науката до леглото на болния” с водеща тема през тази година „От промяната на рисковите фактори до модерната терапия на неинфекциозните болести”. Вече повече от 10 години конференцията се инициира от Фондация „Академия-кардиология” и предстоящото издание се организира съвместно с Българска сърдечна и съдова асоциация, Българска асоциация по сексуална медицина, Българско научно дружество по фармация, Български институт по метаболитен синдром. Организатор на конференцията е и Арбилис – издател на най-четените научни списания у нас „Наука Кардиология, „Наука Ендокринология“, „Наука Фармакология“, „Наука Пулмология“, „Наука Диететика“ и „Наука Инфектология и паразитология“.

Тази година Български фармацевтичен съюз е подкрепящ партньор на форума.

В програмата на VII Науна конференция „От науката до леглото на болния” са включени над 30 научни сесии и симпозиуми. Лектори на конференциата са водещи специлисти в областта на кардиология, ендокринология, пулмология, хранене и диетеика, сексуална медицина, фармация и фармакология и др.

Гост лектор проф. Георги Момеков д.ф. ще вземе участие в над 8 сателитни симпозиума на тема: „Лекарствени взаимодействия“; „Терапия“; „Белодробна артериална хипертония“; „Еднакви ли са медикаментите от един клас“ и др.

Научната конференция ще се проведе в гр. София, Национален дворец на културата от 2 до 4 октомври 2015 г. в зали 3, 3.1., 3.2., 7, 8 и 9.

Конференцията ще бъде акредитирана като форма на продължаващо обучение на магистър – фармацевтите по смисъла на Закона за здравето и на Правилата за провеждане на продължаващо обучение на БФС.

Всички редовни членове на БФС, които притежават Европейска професионална карта (ЕПК) за магистър – фармацевт, издадена от БФС, са освободени от заплащане на регистрационна такса.

Тези, които желаят да придобият съответния брой кредитни точки, заплащат единствено стойността на кредитни точки, с които е акредитирана конференцията.

Делегатските комплекти и заплащането на кредитните точки се извършва на регистрационното бюро в НДК, ет.5 пред асансьори 11 и 12 в дните на конференцията.

!!! Задължително носете Европейска професионална карта.

Пълната програма и информация за регистрацията може да намерите на адрес: www.arbilis.com

!!! Моля да се запишете предварително за участие в VII Науна конференция „От науката до леглото на болния”, онлайн или на адрес гр. София, бул. Васил Левски 58А, в срок до 18 септември 2015г. !!!