Вътрешен правилник за дейността на органите на РФК Стара Загора

Вътрешен правилник за дейността на органите на РФК – Стара Загора

Приет от Общото събрание на 09.11.2014 г.

По решение на УС на РФК на 10.03.2016 г. , съгласно Вътрешен правилник за дейността на органите на РФК, в комисиите влизат следните членове:

– Комисия по човешките ресурси, връзките с обществеността, международните връзки и други колегии в страната:
      Председател: Дора Иванова
      Членове: Георги Малчев, Ивана Ангелова, Иван Гитев, Валентин Михайлов, Стефан Дочевски, Ростислав Курдов

– Финансова комисия:
       Председател: Ваня Рачева
       Членове: Кристияна Златова, Милена Михайлова, Ростислав Курдов

– Комисия по професионално развитие и обществена дейност:
       Председател: Мария Русева
       Членове: Иванка Дончева, Веселина Динева, Ростислав Курдов