Уважаеми колеги,

С настоящето от името на маг.-фарм. Иван Узунов, аптека „Узунови“, гр. Враца отправям към вас покана за участие в организираното от г-н Узунов Национално съвещание на фармацевтите по проблемите на приготвянето на ЛП в аптеките, което ще се проведе на 26 април 2014 г., гр. Враца.

Мотото на събитието е: „Да възродим екстемпоралната рецептура и да променим българската фармация“. Мястото ще бъде допълнително уточнено съобразно броя на участниците.

В събитието ще вземат участие представители на Министерство на здравеопазването, ръководители на катедри от Фармацевтичен факултет на МУ-София и колеги, които приготвят екстемпорални форми.

Срокът за заявяване на участие е до 01 април 2014 г., като за целта прилагаме контакти на инициатора и организатора на събитието:

аптека „Узунови“, гр. Враца

тел. за връзка 092/620549; GSM 0889901944; e-mail uzunov_1955@abv.bg 

Заявяване на участие може да направите и в Регионална Фармацевтична Колегия – Стара Загора.