Управителни органи

Управителен Съвет НА РЕГИОНАЛНА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОЛЕГИЯ гр. Стара Загора
Председател
Ростислав Борисов Курдов
магистър фармацевт
rkurdov@abv.bg
тел: 0878 579 783
Ростислав Борисов Курдов
Заместник председател
Васил Веселинов Русев
магистър фармацевт
Секретар
Дора Веселинова Иванова
магистър фармацевт
dora_welcome@abv.bg
Dora Veselinova Ivanova
Член на УС
Георги Миленов Малчев
магистър фармацевт
horhe001@abv.bg
Georgi Mal4ev
Член на УС
Ваня Христева Рачева
магистър фармацевт
vaniabayreva@abv.bg
тел. 0894 533 990
Ваня Христева Рачева
Член на УС
Апостол Георгиев Апостолов
магистър фармацевт
Член на УС
Веселина Димитрова Динева
магистър фармацевт
Веселина Димитрова Динева
Контролна Комисия НА РЕГИОНАЛНА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОЛЕГИЯ гр. Стара Загора
Председател на КК
Стоян Атанасов Стоянов
магистър фармацевт
Мария Стоева Христова
магистър фармацевт
Бистра Огнянова Вълкова
магистър фармацевт
Комисия по Етика и Качество НА РЕГИОНАЛНА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОЛЕГИЯ
гр. Стара Загора
Председател на КЕК
Валентин Иванов Михайлов
магистър фармацевт
Соня Михайлова Койчева
магистър фармацевт
Иванка Петрова Дончева-Славова
магистър фармацевт