Управителни органи

Управителен Съвет НА РЕГИОНАЛНА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОЛЕГИЯ гр. Стара Загора
 

Председател
Ростислав Борисов Курдов
магистър фармацевт
rkurdov@abv.bg
тел: 0878 579 783

Ростислав Борисов Курдов

Заместник председател
Мария Рускова Русева
магистър фармацевт
ruskova.maria@yahoo.com

Мария Рускова Русева
Секретар
Дора Веселинова Иванова
магистър фармацевт
dora_welcome@abv.bg

Dora Veselinova Ivanova

Член на УС
Георги Миленов Малчев
магистър фармацевт
horhe001@abv.bg

Georgi Mal4ev
Член на УС
Ваня Христева Рачева
магистър фармацевт
vaniabayreva@abv.bg
тел. 0894 533 990
Ваня Христева Рачева

Член на УС
Кристияна Николаева Златова
магистър фармацевт

Кристияна Николаева Златова

Член на УС
Веселина Димитрова Динева
магистър фармацевт

Веселина Димитрова Динева
 
Контролна Комисия НА РЕГИОНАЛНА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОЛЕГИЯ гр. Стара Загора
 
Председател на КК
Ивана Господинова Ангелова
магистър фармацевт
i_v_a_n_a@abv.bg
тел.: 0888 579 125
Ивана Господинова Ангелова
Христина Иванова Иванова-Теодосиева
магистър фармацевт
Христина Теодосиева
Милена Иванова Михайлова
магистър фармацевт
Milena Mihailova
 
Комисия по Етика и Качество НА РЕГИОНАЛНА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОЛЕГИЯ
гр. Стара Загора
 
Председател на КЕК
Валентин Иванов Михайлов
магистър фармацевт
Стефан Цветков Дочевски
магистър фармацевт
Иванка Петрова Дончева-Славова
магистър фармацевт