Становище на БФС по представени от ИАЛ предложения за разпоредби на проект на законопроект за изменение и допълнение на ЗЛПХМ

Управителният съвет на Български фармацевтичен съюз (БФС) изрази становището си по представени от Изпълнителна агенция на лекарствата предложения за разпоредби на проект на законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ).

За пълният текст на становището тук »