Специализация

Mеста за специализация за лица с образователно-квалификационна степен”магистър” по “фармация”, останали незаети, за които МУ-София обявява нов конкурс – 2013 г.

За допълнителна информация: http://www.mu-sofia.bg/node/814