Семинар

Обучението, което ще се проведе на 15.10.2013г. от 19,00ч.
е акредитирано от Комисията по качество на БФС с 4/четири/ кредитни точки.