Регистрираните към момента цени на лекарствени продукти без лекарско предписание няма да могат да се увеличават с повече от статистически отчетената инфлация

България гербРегистрираните към момента цени на лекарствени продукти без лекарско предписание няма да могат да се увеличават с повече от статистически отчетената инфлация. Това предвижда текст от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, одобрен днес от правителството. Антикризисната мярка се въвежда за период от една година от влизането в сила на Наредбата.

Съгласно приетия нормативен акт, на регулация подлежат цените на лекарствените продукти, включвани в Позитивния лекарствен списък. Регулираната цена на лекарствения продукт ще бъде и негова пределна цена при продажбата му на дребно. На регулиране подлежат и пределните цени на лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание. С Наредбата се уреждат и условията и реда за регистриране на максимални продажни цени на лекарствените продукти без лекарско предписание.

За пълния текст на съобщението тук »
Източник: http://www.government.bg