Регистър

Регистърът е актуален към дата 21.11.2019 г
УИН ИМЕ ПРЕЗИМЕ ФАМИЛИЯ
2410000001 Абдул Хамид Махмуд  Али
2410000002 Ангел Иванов Ангелов
2410000003 Ангелина Веселинова Янкова
2410000004 Ангелинка Иванова Константинова
2410000005 Анета Танева Игнатова
2410000007 Анна Игоревна Величкова
2410000008 Антоанета Петрова Попова
2410000010 Антония Георгиева Драгиева
2410000011 Антония Тончева Георгиева
2410000012 Апостол Георгиев Апостолов
2410000014 Бойка Христова Белева
2410000015 Бояна Маринова Попова
2410000016 Валентин Иванов Михайлов
2410000017 Валентина Стоянова Събранска
2410000018 Ванда Красимирова Иванова
2410000019 Ваня Тонева Игнатова
2410000020 Ваня Цанева Добрева- Йорданова
2410000022 Василка Господинова Димова
2410000024 Венета Николаева Минева
2410000025 Венко Бойчев Стефанов
2410000026 Вероника Николаева Ал-Али
2410000027 Веселина Стоянова Войчева
2410000028 Виктор Даниелов Стоянов
2410000031 Виолета Спасова Паскалева
2410000033 Галина Ганева Караиванска
2410000034 Галя Добрева Динева
2410000036 Ганка Недева Токова
2410000038 Георги Димитров Чилов
2410000039 Гергана Веселинова Стоянова
2410000040 Гергана Динева Митева-Стоянова
2410000041 Дамяна Иванова Иванова
2410000042 Даниела Колева Колева
2410000044 Делка Генчева Ирикова
2410000045 Десислава Цанева Соколова
2410000046 Дженка Дичева Иванова
2410000048 Диана Драгиева Маринова
2410000049 Диана Иванова Димитрова
2410000050 Димитринка Ангелова Станева
2410000052 Донка Енчева Немска
2410000053 Донка Иванова Мазнева
2410000054 Донка Йорданова Денева
2410000057 Дончо Иванов Дончев
2410000058 Дора Александрова Дончева
2410000059 Евгения Василева Иванова
2410000060 Евгения Димова Атанасова
2410000061 Елиана Неделчева Димитрова
2410000063 Желка Желева Петрова
2410000064 Жечка Маринова Иванова
2410000065 Живка Илчева Янкова
2410000066 Златинка Ангелова Чолакова
2410000067 Златка Костадинова Жекова
2410000068 Златка Николова Христова
2410000069 Зорка Петрова Тонкова
2410000070 Ива Михайлова Алчева
2410000072 Иван Колев Атанасов
2410000073 Иван Николов Раичков
2410000074 Ивана Господинова Ангелова
2410000075 Иванка Велева Велева
2410000077 Иванка Костова Белишка
2410000078 Иванка Петрова Дончева
2410000079 Иванка Христова Ичасова
2410000080 Илияна Христова Даскалова-Петрова
2410000081 Ирина Иванова Касабова
2410000083 Йорданка Ангелова Пенева
2410000084 Йорданка Кирилова Иванова
2410000085 Катя Желева Джогалова-Градева
2410000086 Катя Нанова Чакърова
2410000087 Кичка Динева Ковачева
2410000090 Красимир Петков Рачев
2410000091 Красимир Стоянов Благов
2410000093 Кристина Миланова Ташева
2410000094 Лиляна Ганева Колева
2410000095 Лиляна Иванова Димитрова
2410000096 Любомир Тонев Пировски
2410000097 Магдалена Колева Бомбаширова
2410000098 Мадлена Колева Бързинска
2410000100 Маргарита Георгиева Колева
2410000101 Маргарита Маргаритова Маслинкова
2410000103 Мариана Димитрова Христова
2410000104 Марислава Стоянова Славова
2410000105 Мария Атанасова Русева
2410000109 Мария Динкова Касърова
2410000111 Мария Кънчева Мезличева
2410000112 Мария Лалева Бранчева
2410000115 Мария Стоева Христова
2410000116 Мария Янкова Иванова
2410000117 Марияна Илиева Балева
2410000119 Марта Недкова Пашовска
2410000120 Милена Иванова Михайлова
2410000122 Милка Цветанова Генкова
2410000123 Минко Борисов Гатев
2410000125 Митка Койчева Попова
2410000129 Недко Пламенов Кузманов
2410000130 Недялка Запрянова Запрянова
2410000132 Нела Георгиева Маринова
2410000133 Нели Генова Илова
2410000134 Николина Коева Бенишева
2410000135 Николина Седевчова Иванова
2410000136 Павлина Иванова Нешева
2410000137 Пенка Кирилова Главчева-Кирчева
2410000138 Пенка Кънчева Ганевска
2410000139 Петър Димитров Ковачев
2410000141 Радко Койчев Коев
2410000142 Радосвета Колева Буюклиева
2410000143 Радостина Петева Бозаджиева
2410000144 Радостина Христова Славова-Петкова
2410000145 Райна Георгиева Светославова – Философова
2410000148 Росен Росенов Иванов
2410000150 Росица Кръстева Ангелова
2410000151 Румяна Раданова Раданова
2410000153 Сабина Асенова Попова
2410000154 Саркис Артин Сакъз
2410000155 Светла Тодорова Петкова
2410000156 Светлана Здравкова Буланова
2410000157 Снежина Живкова Михайлова
2410000159 Соня Ангелова Белева
2410000160 Соня Михайлова Димитрова
2410000162 Сребрина Георгиева Гюхпалова
2410000163 Станка Иванова Попова
2410000164 Станка Колева Иванова
2410000165 Станка Николова Копанкова
2410000166 Стефан Петров Сливков
2410000167 Стефанка Димитрова Гунчева
2410000168 Стойка Стоянова Генова
2410000169 Стоян Атанасов Стоянов
2410000172 Таня Димитрова Дачева
2410000173 Таня Колева Георгиева
2410000174 Татяна Генчева Димова
2410000175 Татяна Димитрова Христова
2410000176 Теофана Генова Славова
2410000178 Тодорка Петрова Долапчиева
2410000180 Тотка Стефанова Колева
2410000182 Христинка Бонева Иванова
2410000183 Христина Гавраилова Ванкина
2410000187 Христо Иванов Георгиев
2410000191 Цветана Станчева Кирева
2410000192 Юлия Христова Забунова
2410000193 Юлия Славова Запрянова
2410000194 Юлиян Дочев Минев
2410000197 Георги Апостолов Апостолов
2410000198 Цветомира Димитрова Чилова – Савова
2410000200 Адриана Пейчева Йорданова
2410000201 Стойка Величкова Димитрова
2410000203 Кристияна Николаева Златова
2410000204 Диана Василева Илиева
2410000207 Мая Веселинова Янкова
2410000208 Дора Веселинова Иванова
2410000209 Ростислав Борисов Курдов
2410000211 Иван Георгиев Гитев
2410000212 Ваня Христева Рачева
2410000213 Силвия Славова Петрова
2410000215 Донка Христова Симеонова
2410000217 Марияна Христова Инджова
2410000218 Горан Васко Йончески
2410000219 Ивана Марян Пауновска
2410000225 Анастасия Любомирова Гуджева
2410000227 Светла Денчева Иванова
2410000228 Христина Христова Симеонова
2410000229 Николай Ангелов Димов
2410000233 Мария Рускова Русева
2410000234 Васил Иванов Иванов
2410000237 Христина Иванова Иванова-Теодосиева
2410000238 Гюлвер Есатова Алендарова
2410000239 Тонимир Свиленов Иванов
2410000240 Теодора Богомилова Цанкова
2410000244 Благойче Тасески
2410000245 Мария Живкова Иванова
2410000246 Деница Тодорова Тодорова
2410000248 Стефан Цветков Дочевски
2410000249 Георги Николаев Давидков
2410000250 Марина Константиновна Кьосева
2410000251 Иванка Трифонова Трифонова
2410000252 Георги Миленов Малчев
2410000254 Милена Иванова Цолова
2410000255 Радка Христова Инджова
2410000256 Мая Колева Недева
2410000257 Мария Николаева Кръстева
2410000259 Борислав Пламенов Спасов
2410000260 Виктория Христова Радева
2410000261 Данаила Димитрова Куцарова
2410000262 Десислава Стоянова Стоянова
2410000263 Катя Димитрова Костова
2410000264 Невена Сашева Ганчева
2410000265 Веселина Димитрова Динева
2210003442 Станимира Радостинова Чакалова
2610000142 Мария Делчева Димитрова
2410000268 Васил Веселинов Русев
2210003024 Радка Стефкова Кулчева
2410000269 Диляна Миткова Добрева
2410000270 Весела Мирославова Кирчева
2410000271 Ивелина Петева Петкова
2410000272 Паолина Стефкова Иванова
2610000144 Татяна Василева Миткова
2210000993 Камелия Цветанова Димитрова
2410000273 Цветана Димова Милева
2210003914 Виктория Генадиева Башаранова
2410000274 Дияна Стефанова Милева
2410000275 Мирослав Христов Христакиев
2410000276 Антония Колева Юзекчиева
2410000277 Божидара Тенева Налбантова
2410000278 Мариета Неделчева Петрова
2410000279 Камелия Тихомирова Чоновска
2410000280 Росен Иванов Димитров
1610000555 Мария Лъчезарова Клинчева
2210003071 Делян Чанков Войчев
2410000281 Афизе Бахтиярова Инджова
0110000134 Младен Любенов Стоянов
2210004731 Желяз Колев Станчев
2410000283 Боян Йорданов Кулев
1510000192 Христина Валентинова Владимирова Стоева
0310000535 Диан Аврамов Христов
2410000284 Деница Филчева Трендафилова
2410000285 Димитър Веселинов Василев
2410000286 Кристина Димова Димитрова
2410000287 Любомира Сергеева Сярова
2410000288 Ванина Валентинова Николова
2410000289 Теменуга Веселинова Вълканова
2410000291 Златина Тенева Шопова
2410000292 Сузан Хасанова Салиева
2410000293 Бистра Огнянова Вълкова
2610000048 Ганка Иванова Петева
1610000893 Айсел Азис Карадениз
2410000294 Румяна Галинова Заркова
2410000295 Росена Асенова Стойчева
2410000296 Пенка Георгиева Янева
2410000297 Радина Стоянова Трифонова
2410000298 Мартина Николова Кулева
2410000299 Недялка Василева Жейнова
2610000143 Иванка Димитрова Маджарова
2610000161 Милен Атанасов Перистеров