Раднево – 3

Адрес: Раднево, ,ул. Г. Димитров 43, МЦ-1

Телефони: 0417 / 825 38

Мобилен Телефон: 088 / 4309 315

Отговорен магистър – фармацевт Дончо Донев

 

Работи по договор с НЗОК, изпълнява зелени рецепти. Отпуска продукти по договор с “Обединен здравно-осигурителен фонд Доверие” АД