Промени в ЗЛПХМ

Гласуваха на първо четене два законопроекта за промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
За повече информация тук.