Програма БФД 2013г.

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНТНА ЧАСТ

Български фармацевтични дни 2013

„Фармацевтите – най-достъпните медицински специалисти”

29.06-30.06.2013 г.

гр. София, НДК

ЗАЛА 3

Събота 29 юни

                                    I-ва сесия

10:00 – 10:30              Фармацевтичното образование и подготовка на фармацевтите като медицински специалисти – проф. Николай Ламбов

10:30 – 11:00              Развитие на фармацевтичното образование в Европа – доц. Маргарита Касърова

11:00 – 11:20              Обучението на фармацевтите в МУ – гр. Варна – доц. Диана Иванова

11:20 – 11:35              Презентация – АстраЗенека

11:35 – 12:30              Фармацевтите – най-достъпните медицински специалисти в условията на променящите се здравни системи в Европа – Maximin Liebl, PGEU

12:30 – 13:30              Обяд

                                    II-ра сесия

13:30 – 14:00              Официално откриване и приветствия

14:00 – 14:15              Презентация – Актавис

14:15 – 15:00              Pharmacists and e-health – Patrick Fortuit, EURHECA

15:00 – 15:15              Презентация – Валмарк

15:15 – 15:45              Тенденции в развитието на фармацевтичния пазар в България в условията на глобална и финансова икономическа криза – д-р Кунчо Трифонов, IMS Health

15:45 – 16:00              Презентация – Ново Нордиск

16:00 – 16:45              Бъдещето на аптеките

Неделя 30 юни

10:00 – 10:45              Ролята на фармацевта при превенцията на взаимодействие лекарство-лекарство и лекартсво-хранителна добавка – примери от практиката – проф. Николай Данчев, доц. Георги Момеков

10:45 – 11:00              Презентация

11:00 – 11:30              Ролята на фармацевта при терапията на социално-значими заболявания – част 1 – хипертония –проф. Валентина Петкова

11:30 – 11:45              Презентация

11:45 – 12:15              Ролята на фармацевта при терапията на социоално-значими заболявания – част 2 – онкологични заболявания – проф. М. Власковска

12:15 – 12:30              Презентация

12:30 – 13:00              Ролята на фармацевта при въвеждането на иновативни терапии – Деян Денев

13:00 – 13:30              Фармацевтът, генеричната индустрия и възможностите за намаляване разходите в здравеопазването – Росен Казаков

13:30 – 14:00              Комуникацията пациент – фармацевт – фактор за подобряване на резултатите в здравеопазването – Мария Димитрова, маг.-фарм. Соня Копривленска

14:00 – 14:30              Въпроси и дискусии

14:30                           Закриване на БФД 2013 и връчване на удостоверения