Продължаващо обучение на РФК Стара Загора

Място на провеждане: гр. Стара Загора, Хотел Верея, Зала №1
Дата: 2016-11-26
Начален час: 09:00 


Обучението е акредитирано с 10 (десет) КТ от Комисия по качество на БФС.

Научна програма:

Регионална конференция „Фармацевтът – ключово звено в успешното лечение на пациентите.“
1. Мъжко здраве – Доброкачествена хиперплазия на простата и сексуални смущения. Д-р Румен Делиев, продължителност 45 минути
2. Чести гастроинтестинални смущения в детска възраст. Д-р Марлена Панайотова, продължителност 45 минути
3. Муколитична терапия при остри и хронични брохо-пулмонални заболявания. Д-р Ваня Илиева, продължителност 45 минути
4. ХОББ – определение и алгоритъм на лечение. Д-р Ваня Илиева, продължителност 45 минути
5. Тромбофлебит – диагностика, оперативно и неоперативно лечение. Противовъзпалителна обезболяваща терапия. Доц. Димитър Петков, продължителност 45 минути
6. Фармацевтът – търговец или медицински специалист? Маг.- фарм. Ростислав Курдов, продължителност 45 минути