Продължаващо обучение на магистър-фармацевти

Уважаеми колеги,
На 10.02.2018 г. от 10:00 часа в хотел Верея, БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ХОМЕОПАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ ще проведе професионалната среща на тема „ГРИП, хомеопатия и алопатия – възможности и ограничения”.
Програма:
10:00 – 11:30  Грип и алопатия. Възможности и ограничения на алопатичното лечение. Проф. д-р Надка Бояджиева – Катедрата по фармакология и токсикология на Медицински факултет към Медицинския университет – София, продължителност 90 минути;
11:30 – 13:00  Грип и хомеопатия. Възможности и ограничения на хомеопатичното лечение. Д-р Петко Загорчев – МБАЛ Шумен, Европейска школа по клинична хомеопатия, продължителност 90 минути;
 
Срещата е акредитирана като част от Продължаващото обучение на магистър-фармацевтите с 6 кредитни точки.
 
ОЧАКВАМЕ ВИ!!!