Предложения за промени в устава на БФС

БФС

БФС
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Съгласно решение на Управителния съвет на Български фармацевтичен съюз от 03.04.2013 г. е определена комисия, която да обобщи всички предложения, постъпили от членовете на организацията, свързани с промените в Устава на БФС.
Промените в Устава на БФС ще бъдат разгледани и обсъдени на редовното заседание на ІV – ти Конгрес на БФС.

Във връзка с изложеното, моля да изпратите предложенията от вашата РФК за промени в Устава на БФС в срок до 09.06.2013г. с оглед навременното им обобщаване и публикуване на интернет страницата на БФС. Моля предложенията да бъдат изпращани във формат на Word файл на електронен адрес – office@bphu.eu. При формулиране на предложенията винаги посочвайте номер на разпоредбата от Устава на БФС, която предлагате да се измени/създаде, като актуалното съдържание на действащия Устав на БФС може да намерите на официалната интернет страница на БФС в раздел “Нормативни актове”.