Покана за сключване на индивидуални договори с НЗОК

ПОКАНА за участие в договарянето по сключване на индивидуални договори с НЗОК за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК

Необходимите документи може да намерите на http://www.nhif.bg/web/guest/149