Покана ОС 2018

П о к а н а

           На основание чл. 8, ал.1 от Устава на РФК – Стара Загора , Управителния съвет при РФК – Стара Загора свиква Редовно общо събрание на 14.12.2018г. / петък /, от 18:00 часа в Конферентна зала “Мериан палас” гр. Стара Загора, бул. “Руски” 8 при следния

               Дневен ред :

  1. Отчет за дейността на Управителния съвет на Регионалната фармацевтична колегия за периода 16.12.2017г. – 14.12.2018 г.
  2. Други въпроси от компетентността на ОС на РФК – Стара Загора.

Общото събрание на Регионалната фармацевтична колегия се смята за законно проведено при присъствието на 2/3 (две трети) от членовете на Колегията. В случай на обективна невъзможност за лично присъствие, всеки член може да гласува чрез представител, който е член на регионалната фармацевтична колегия, само чрез изрично писмено пълномощно. Едно лице може да представлява не повече от един член на РФК .