Писмо на БФС

Във връзка с решението от 19.12.2017 г. на Надзорния съвет на НЗОК за неправомерно отлагане на дължимите към месец декември 2017 г. плащания на търговците на дребно на лекарствени продукти по сключените на основание чл. 45, ал. 15 от ЗЗО индивидуални договори за следващата 2018г.