Пенева

Адрес: гр. Раднево, ул. Георги Димитров 14
Телефон: 0417 / 82 053
Мобилен телефон: 089 / 8456 674
Работно време:
понеделник – петък: 8.00 – 20.00 ч.
събота и неделя 09.00 – 16.00 ч.
Управител: магистър – фармацевт Йорданка Пенева
 
Аптеката има договор с НЗОК и изпълнява зелени рецепти.