Обучение на БФС в гр.Пловдив

Продължаващо обучение, организирано от БФС, съвместно с Фармацевтичен Факултет при Медицински Университет Пловдив

Място на провеждане: Фармацевтичен факултет, Медицински университет – Пловдив на територията на Аудиторен комплекс – 1-ва аудитория часовия диапазон от 10:00 до 14:00

Дата на провеждане Събота, 17 май 2014 г.

Научна програма:

1. Производства по налагане на административни наказания в аптеките, адв.Васил Пандов, продължителност 45 мин.

2. Наследствен ангиоедем – съвременни тенденции в терапията и нови лекарствени продукти I част, проф.Мариана Мурджева, дм, микробиолог, имунолог, продължителност 45 мин.

3. Наследствен ангиоедем – съвременни тенденции в терапията и нови лекарствени продукти II част + дискусия, проф.Мариана Мурджева, дм, микробиолог, имунолог, продължителност 45 мин.

4.Подобряване на ефективността на дермалните лекарствени форми I част, доц.Маргарита Касърова, дф, технология на лекарствените форми и биофармация, продължителност 45 мин.

5.Подобряване на ефективността на дермалните лекарствени форми II част + дискусия, доц.Маргарита Касърова, дф, технология на лекарствените форми и биофармация,  продължителност 45 мин.

Обучението е акредитирано с 8 точки за присъствие.