РФК - Стара Загора

Home НовиниPage 40

Новини

изх. № 076/ 09.05.2013г. ДОПРЕДСЕДАТЕЛИТЕНА УС НА РФК НА БФС УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, След проведени преговори с дружество „Грийн Уей България“ Ви изпращам договорените цени и параметри на поръчките. Цените са за торбички с пробита дръжка, изработени от биоразградим материал съгласно EN 13432, с щамповано от едната страна лого на БФС, надпис „Български фармацевтичен съюз“ и „Личният Ви фармацевт се грижи за Вашето здраве! За природата да се погрижим заедно!”, а от другата страна – надпис
Вижте съобщенията ТУК »
Регистрираните към момента цени на лекарствени продукти без лекарско предписание няма да могат да се увеличават с повече от статистически отчетената инфлация. Това предвижда текст от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, одобрен днес от правителството. Антикризисната мярка се въвежда за период от една година от влизането в сила на Наредбата. Съгласно приетия нормативен акт, на регулация подлежат цените на лекарствените продукти, включвани в Позитивния лекарствен
Управителният съвет на Български фармацевтичен съюз (БФС) отправи искане за свикване на заседание на Висш съвет по фармация (ВСФ) със следния проект за дневен ред: 1. Обсъждане изготвянето на проекти и приемане на нормативни актове в областта на фармацията;2. Изработване на проект на Концепция за национална лекарствена политика;3. Разни. Основно правомощие на ВСФ по чл. 16, ал. 2, т. 1 и т. 3 от ЗСОМФ е да дава становища относно основните насоки и приоритети в
Председателят на Управителния съвет на Български фармацевтичен съюз (БФС) маг.-фарм. Мирослав Ненчев участва в заседание на Обществения съвет, което се проведе на 11.04.2013г. С оглед искането за представяне на предложения относно проект на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране на цените на лекарствените продукти БФС е внесъл в Министерство на здравеопазването мотивирано становище по проекта, както и конкретни предложения за разпоредби. Източник: www.bphu.org