РФК - Стара Загора

Home НовиниPage 2

Новини

Задължения за осигуряване на достъп на хора с увреджания до аптеки
СКРЪБНА ВЕСТ Уважаеми колеги, С прискърбие Ви съобщаваме, че днес почина нашия многоуважаван колега Красимир Минчев. Поклонението ще бъде в дома му в гр.Стара Загора, ул.“Граф Игнатиев“ №37 , ет.4. Погребението ще бъде в събота на 09.06.2018 година в гр.Стара Загора. УС на РФК – Стара Загора поднася най-искрените си съболезнования на неговите близки и роднини. Поклон пред светлата му памет!  
Уважаеми колеги,Информираме  Ви,  че Програмата  за  развитие  на  селските  райони 2014 –2020 г.ще отвори подмярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“. В тази подмярка ще се предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към :развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейност и и услуги базирани на ИТ и др.)Бенефициенти могат  да  бъдат микропредприятия (аптеките  са  микропредприятия),
  КОМИТЕКС ООД е партньор на БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ СПЕЦИАЛНА ОФЕРТА ЗА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА БФС Баркод четец за сканиране на новите GS1 Data Matrix кодове върху лекарствата УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ФАРМАЦЕВТИ, Във връзка с Евродиректива 2011/62/EU за борба с фалшифицирането на лекарства, имаме удоволствието да Ви информираме за възможността да закупите баркод скенери Scantech IG620 от Комитекс на преференциални цени само за членовете на БФС с валидна Европейска професионална карта. Комитекс е дългогодишен
  УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ МАГИСТЪР-ФАРМАЦЕВТИ И СОБСТВЕНИЦИ НА АПТЕКИ, На 21.04.2018г. се проведе разширено заседание на Управителния съвет на Български фармацевтичен съюз (БФС), на което, с участието на 21 РФК на БФС, се взе единодушно решение БФС да изготви и предложи за утвърждаване на Комисия за защита на личните данни на Кодекс за поведение по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица