РФК - Стара Загора

Home Новини

Новини

Уважаеми колеги, На 01.04.2018 година в „Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК“  към чл.33 е добавена алинея 4, която гласи : „При извършване на проверките по ал. 3 могат да присъстват експерти на Българския фармацевтичен
Уважаеми колеги, На 24.02.2019 година се проведе Отчетно-изборно събрание на Регионална фармацевтична колегия – Стара Загора. Общото събранието не успя да стигне до решение за избор на нов председател , зам.председател и членове на УС, както и избор на комисии.  Причината за липса на решение  е и неизпълнение на изискването за законно провеждане на избора, а именно присъствие на 2/3 (две трети) от членовете на Колегията. Уведомяваме ви, че на 10.03.2019г. / неделя / 09:00
П о к а н а На  основание  чл. 8, ал.1 от Устава  на  РФК – Стара Загора , Управителния  съвет  при  РФК – Стара Загора свиква  Отчетно – изборно  събрание на 24.02.2019г. / неделя / от 09:00 часа  в конферентната зала на хотел „Мериан палас“, гр. Стара Загора, бул. “Руски” 8  при следния Дневен ред :  Приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на Регионалната фармацевтична колегия за периода 21.02.2016г. – 23.02.2019г. 2. Вземане решения  по 
П о к а н а            На основание чл. 8, ал.1 от Устава на РФК – Стара Загора , Управителния съвет при РФК – Стара Загора свиква Редовно общо събрание на 14.12.2018г. / петък /, от 18:00 часа в Конферентна зала „Мериан палас“ гр. Стара Загора, бул. “Руски” 8 при следния                Дневен ред : Отчет за дейността на Управителния съвет на Регионалната фармацевтична колегия за периода 16.12.2017г. – 14.12.2018 г. Други въпроси от