Маргарита

Адрес: гр. Крън, ул. Радецка 1А
Телефон: 04319 / 8758
Мобилен телелефон: 0884387918
Управител: магистър – фармацевт Маргарита Колева
 
Аптеката има сключен договор с НЗОК