Годишно – отчетно общо събрание

П О К А Н А
На основание чл. 8, ал.1 от Устава на РФК – Стара Загора, Управителния съвет при РФК – Стара Загора свиква Годишно – отчетно общо събрание на 08.11.2015 г. /неделя/,от 09:00 часа в конферентна зала на „Парк – Хотел Стара Загора“, ул. “Хан Аспарух” №50, езеро “Загорка”,

при следния  Дневен ред :
1.Отчет за дейността на УС на РФК за периода 01.09.2014г.- 31.10.2015г.
2.Промяна в състава на УС на РФК – Стара Загора.
3.Други въпроси от компетентността на ОС на РФК – Стара Загора.

Заб. Съгласно Решение на УС на РФК с Протокол №8 от 25.06.2015 г., редовен член на РФК – Стара Загора, който е получил покана за Общо Събрание, не се яви или не упълномощи с изрично писмено пълномощно свой представител, се наказва от КЕК съгласно чл.41 т.3 от Устава на РФК за не спазване на чл.34, ал.1,т.4 от Устава, с парична глоба в размер на една минимална работна заплата.