“Фармавита” ООД – Аптека № 2

Адрес: гр.Чирпан, ул.”П.К.Яворов” No.19 (в медицински център “Д-р Николай Тошев”)
Тел: 0416/9 40 88
Управител: Магистър-фармацевт Катя Желева Джогалова-Градева
email: aptekachirpan2@bulpharma.bg

Работно време:
Понеделник – Петък от 9:00 до 13:30 часа
14:00 до 17:00 часа
Събота от 9:00 до 11:30 часа

Работи с:
НЗОК рецепти
Протоколи I C
Рецепти за ветерани, военноинвалиди и военнопострадали
Специални рецептурни бланки – зелени и жълти
Екстемпорални лекарствени форми