Електронна рецепта

НЗОК представи проекта за електронна рецепта
Проектът за електронна рецепта на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) бе представен днес пред медиите от д-р Пламен Цеков – управител на НЗОК, инж. Петя Маринова – директор на дирекция “Информационни системи и бизнес процеси”, експерти от НЗОК, както и представители на фирмите, ангажирани с техническото осигуряване на проекта.
Проектът за електронна рецепта е пореден етап от въвеждането на единна информационна система, която да доведе до по-достъпно е-здравеопазване в България. Той е логично продължение на вече реализираните от НЗОК и действително работещи в системата на здравното осигуряване проекти – пациентско здравно досие, електронен отчет на болничните заведения и др.
С презентацията на проекта можете да се запознаете тук.

Какво представлява електронна рецепта?
От средата на 2014 г. поетапно започва въвеждането на електронна рецепта. Това обяви шефът на НЗОК Пламен Цеков с уточнението, че тя ще бъде задължителна за всички договорни партньори на касата, а рецептурните книжки след време няма да се ползват.
Електронната рецепта е цифров вариант на стандартната хартиена рецепта. Всеки лекар ще може да “изписва” на компютъра си електронна рецепта с уникален код, която след това ще разпечатва и предоставя на пациента. При посещение в която и да е аптека в страната пациентът ще може да закупи лекарствата, от които има нужда. Ако някой от медикаментите липсва в дадена аптека, ще може да се закупи от друга, тъй като уникалният код ще бъде подаден по електронен път до всяка аптека.
Лекарят попълва на компютъра си и записва информация за нея в здравната карта на пациента. Електронните рецепти се изпращат по интернет в момента на написването им и по този начин целият процес по закупуването на лекарството се улеснява. Електронна рецепта се съхранява също и на специален сървър в НЗОК, чрез който единствено може да бъде изпълнена.
Е-рецепти се издават за лекарства, заплащани напълно или частично от здравната каса. Въвеждането на електронна рецепта ще улесни пациентите и лекарите, защото ще даде възможност при допусната грешка при изписването на лекарствата тя да бъде отстранена веднага, без да се налага повторно посещение при лекаря, обясняват от касата. Очаква се да се подобри и контролът по предписване и отпускане на медикаменти, като те ще се следят в реално време.
Проектът електронна здравна рецепта ще бъде реализиран пилотно в София.
Още информация тук.

Източници: НЗОК , btvnews.bg , elektronen-podpis.com