ДКЦ Казанлък

Адрес: Казанлък, ул. Стара Планина 12

Телефони: 0431 / 800 21

Мобилен Телефон: 088 / 2315 544

 

Работи по договор с НЗОК, изпълнява зелени рецепти

Обслужва ветерани от войните и военноинвалиди и военнопострадали.