Category Archives: Uncategorized

Home Archive by category "Uncategorized" (Page 13)

Управителни органи

Управителен Съвет НА РЕГИОНАЛНА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОЛЕГИЯ гр. Стара Загора Председател Ростислав Борисов Курдов магистър фармацевт rkurdov@abv.bg тел: 0878 579 783 Заместник пре...
Read More

Документи

УСТАВ на БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ УСТАВ на РЕГИОНАЛНА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОЛЕГИЯ – СТАРА ЗАГОРА ВЪТРЕШЕН ПРАВИЛНИК за дейността на органите на РФК – Стара За...
Read More

Закони

ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2013 Г. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪ...
Read More

Наредби

  НАРЕДБА за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти – изменение ДВ бр.92 от 27 ноември 2015 г.   НАРЕДБА № 1 ...
Read More