Български фармацевтични дни 2013г.

изх. № 085/ 31.05.2013г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ
НА УС НА РФК НА БФС 

ОТНОСНО: Провеждане на Български фармацевтични дни 2013г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Управителният съвет на Българския фармацевтичен съюз взе решение „Български фармацевтични дни 2013” да се проведат на 29 и 30 юни 2013 г. в Националния дворец на културата – гр. София, зала № 3 под мотото „Фармацевтите – най-достъпните медицински специалисти”.

Настаняването на участниците в БФД 2013 ще започне след 14:00 на 28.06.2013 г. в хотел Кемпински – Зографски, находящ се на адрес: гр. София 1407, бул. „Джеймс Баучер” № 100.

Във връзка с това имам удоволствието да Ви запозная с условията за участие на членовете на БФС в събитието.

Таксата за участие на магистър-фармацевтите в БФД 2013 е:

  • без нощувка – 30 лв.
  • с една нощувка – 50 лв.
  • с две нощувки – 70 лв.
В горните суми не е включен ДДС, при поискване на фактура към тях ще бъде добавен и ДДС, за което следва да бъдат уведомени колегите.

При желание за участие на магистър-фармацевтите от вашата Регионална фармацевтична колегия в БФД 2013 е необходимо, най-късно до 13.06.2013г., да изготвите и изпратите списък на участниците (вкл. шофьорите, ако ползват хотел). За улеснение на регистрационния процес списъкът следва да съдържа: трите имена, ЕГН, № на личната карта и до кога е валидна, УИН на участниците, както и броя на заявените от тях нощувки и разпределението им по стаи, същият се предоставя в табличен вид в Excel. В списъците следва да бъде отбелязано кои колеги желаят да им бъде издадена фактура. Поканите ще се предоставят срещу подпис на председателите на УС на РФК в офиса на БФС, както и в деня на събитието.

     С уважение: 

     маг.-фарм. Мирослав Ненчев

     Председател на УС на БФС

При възникване на допълнителни въпроси относно заявки и участие, можете да се консултирате с Радостина Стоянова – технически сътрудник на Колегия – Стара Загора, офис тел.042/64 33 00; GSM 0878/57 98 77.

УС на РФК гр.Стара Загора