All posts by admin

Home Articles posted by admin

Набиране на Експерти към РФК – Стара Загора

Уважаеми колеги, На 01.04.2018 година в „Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарстве...
Read More

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

Уважаеми колеги, На 24.02.2019 година се проведе Отчетно-изборно събрание на Регионална фармацевтична колегия – Стара Загора. Общото събранието не успя да стигне до ре...
Read More

Покана за Общо събрание на 24.02.2019 г.

П о к а н а На  основание  чл. 8, ал.1 от Устава  на  РФК – Стара Загора , Управителния  съвет  при  РФК – Стара Загора свиква  Отчетно – изборн...
Read More

БАЛ НА ФАРМАЦЕВТА 2018

...
Read More

Покана ОС 2018

П о к а н а            На основание чл. 8, ал.1 от Устава на РФК – Стара Загора , Управителния съвет при РФК – Стара Загора свиква Редовно общ...
Read More