All posts by admin

Home Articles posted by admin

Редовно отчетно-изборно събрание

Уважаеми колеги, На  основание  чл. 8, ал.1 от Устава  на  РФК – Стара Загора , Управителния  съвет  при РФК – Стара Загора свиква отчетно – изборно  с...
Read More

Декларация от Управителния съвет на Регионална фармацевтична колегия – Стара Загора във връзка с повдигнатото обвинение към проф. Асена Стоименова

На 10.04.2020 година на председателя на Управителния съвет на БФС проф. Асена Стоименова е повдигнато обвинение от Прокуратурата във връзка със „серия от изявления, бу...
Read More

Извънредно отчетно – изборно събрание на 17.11.2019г. / неделя /

Уважаеми колеги, На  основание  чл. 8, ал.1 от Устава  на  РФК – Стара Загора , Управителния  съвет  приРФК – Стара Загора свиква Извънредно отчетно...
Read More

Набиране на Експерти към РФК – Стара Загора

Уважаеми колеги, На 01.04.2018 година в „Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарстве...
Read More

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

Уважаеми колеги, На 24.02.2019 година се проведе Отчетно-изборно събрание на Регионална фармацевтична колегия – Стара Загора. Общото събранието не успя да стигне до ре...
Read More