All posts by admin

Home Articles posted by admin

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

Уважаеми колеги, На 24.02.2019 година се проведе Отчетно-изборно събрание на Регионална фармацевтична колегия – Стара Загора. Общото събранието не успя да стигне до ре...
Read More

Покана за Общо събрание на 24.02.2019 г.

П о к а н а На  основание  чл. 8, ал.1 от Устава  на  РФК – Стара Загора , Управителния  съвет  при  РФК – Стара Загора свиква  Отчетно – изборн...
Read More