Съобщение

На заседание на Управителния съвет на РФК – Стара Загора, проведено на 05.02.2014г., се взе следното решение:
Маг.-фармацевт Недялка Запрянова Запрянова, член на УС на РФК, да събира членския внос на колегите от гр.Казанлък и региона.
Това е допълнителна опция, в случай на невъзможност да се посети офиса на колегията в гр.Стара Загора.
Фармацевт Запрянова работи в с.Крън, община Казанлък, ул.”Цвятко Радойнов”71
Тел. за връзка 0887 662 272