Извънредно отчетно – изборно събрание на 17.11.2019г. / неделя /