Декларация от Управителния съвет на Регионална фармацевтична колегия – Стара Загора във връзка с повдигнатото обвинение към проф. Асена Стоименова