Водеща новина

П о к а н а

На  основание  чл. 8, ал.1 от Устава  на  РФК – Стара Загора , Управителния  съвет  при  РФК – Стара Загора свиква  Отчетно – изборно  събрание на 24.02.2019г. / неделя / от 09:00 часа  в конферентната зала на хотел „Мериан палас“, гр. Стара Загора, бул. “Руски” 8  при следния

Дневен ред : 

 1. Приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на Регионалната фармацевтична колегия за периода 21.02.2016г. – 23.02.2019г.
  2. Вземане решения  по  отчета  на  Управителния съвет на Регионалната фармацевтична колегия .
  3. Приемане на отчета за дейността на Комисията по етика и качество за периода 21.02.2016г. – 23.02.2019г. и взимане решения по отчета.
  4. Приемане на отчета за дейността на Контролната комисия за периода 21.02.2016г. – 23.02.2019 г. и взимане решения по отчета.
  5. Избор на председател, заместник председател, секретар и членове на управителния съвет на Регионалната фармацевтична колегия .
  6. Избор на членове и председател на Контролната комисия и Комисията по етика и качество.
  7. Избор на делегати за Шести редовен Конгрес на БФС.
  8. Други въпроси от компетентността на ОС на РФК – Стара Загора.

 

Общото събрание на Регионалната фармацевтична колегия се смята за законно проведено при присъствието на 2/3 (две трети) от членовете на Колегията. В случай на обективна невъзможност за лично присъствие, всеки член може да гласува чрез представител, който е член на регионалната фармацевтична колегия, само чрез изрично писмено пълномощно.  Едно лице може да представлява не повече от един член на РФК.

В случай, че до 10:00 часа на 24.02.2019 година не бъде събран необходимият кворум, събранието ще се проведе на същото място , по посочения дневен ред на 10.03.2019 г. от 09:00 часа !

Начален час на регистрация 08:00 часа!

ПЛС, заплащан от НЗОК

ПЛС, заплащан от НЗОК

Справочник аптеки

Справочник аптеки

Галерия

Галерия