Водеща новина

Декларация от Управителния съвет на Регионална фармацевтична колегия – Стара Загора във връзка с повдигнатото обвинение към проф. Асена Стоименова

На 10.04.2020 година на председателя на Управителния съвет на БФС проф. Асена Стоименова е повдигнато обвинение от Прокуратурата във връзка със „серия от изявления, будещи неоснователна тревога у гражданите, в условията на извънредно положение”. Причина за тези обвинения са интервюта по БНТ и БНР на 07.04.2020 година, в които професор Стоименова информира обществото за особеностите на лекарственоснабдителния процес в условията на глобално извънредно положение, повишеното потребление на определени групи лекарства и вероятност за липсата им. Проф. Стоименова засяга и въпроса с масираните проверките в аптеките, повишеното напрежение върху всички фармацевти и детайлно разглежда същността на генерична замяна със съгласието на пациента.

РФК  – Стара Загора изразява своята подкрепа към председателя на Управителния съвет на БФС проф. Асена Стоименова. Съобщената от нея информация се базира единствено и само на официално оповестени данни от Световната здравна организация, Европейската агенция по лекарствата, лекари и други експерти в областта на фармацията и лекарствоснабдяването и не на последно място на обобщени сведения от фармацевтите в аптеките от цялата страна.

Съгласно Правилата за добра фармацевтична практика, които са утвърдени от министъра на здравеопазването (обн. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2020г.), магистър- фармацевтите се грижат пациентите да бъдат добре и правилно информирани. А информираността на пациента за правилната употреба на лекарствените и други продукти е от жизнено значение.

Проф.Стоименова, като представляваща съсловната организация на магистър-фармацевтите, съобщава за очаквани проблеми, предлага конкретни решения, като ги поставя на дискусия пред обществото. По този начин тя изпълнява вменените на всички магистър – фармацевти задължения, съгласно Правилата за добра фармацевтична практика, да полагат грижи за благополучието на пациентите.

РФК Стара Загора, като част от Българския фармацевтичен съюз, ще продължи активно да информира обществото по всички въпроси относими към рационалната употреба на лекарствата, с цел постигане максимална полза, както и да се предотвратят нежеланите лекарствени реакции и/или странични ефекти.

В заключение, всички магистър-фармацевти от РФК – Стара Загора  ще продължават съвестно, отговорно и професионално да изпълняват своите задължения по закон, като информират и консултират пациентите, както винаги са го правили и до сега. А техните консултации следва да се базират на актуални научни доказателства и достоверни източници на информация.

 УС на РФК – Стара Загора

ПЛС, заплащан от НЗОК

ПЛС, заплащан от НЗОК

Справочник аптеки

Справочник аптеки

Галерия

Галерия