Водеща новина

Уважаеми колеги,

На  основание  чл. 8, ал.1 от Устава  на  РФК – Стара Загора , Управителния  съвет  приРФК – Стара Загора свиква Извънредно отчетно – изборно  събрание на 17.11.2019г. / неделя / от 09:00 часа  в конферентната зала 1 на хотелВерея, гр. Стара Загора, ул. “Захари Княжески№52 при следния

             Дневен ред : 

  1. 1. Избор на председател, заместник председател, секретар и членове на управителния съвет на Регионалната фармацевтична колегия .
    2. Избор на членове и председател на Контролната комисия и Комисията по етика и качество.
    3. Избор на делегати за Шести редовен отчетно-изборен Конгрес на БФС, който ще се проведе на 07-08.02.2020 г. в гр. София.
    4. Други въпроси от компетентността на ОС на РФК – Стара Загора.

Във връзка с промени в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, обнародвани в ДВ, бр. 64 от 13 август 2019 г., на Общото събрание на Регионалната фармацевтична колегия могат да присъстват всички членове на колегията, но в гласуването участват само предварително избраните делегати.

ПЛС, заплащан от НЗОК

ПЛС, заплащан от НЗОК

Справочник аптеки

Справочник аптеки

Галерия

Галерия