Кодекс за поведение относно защитата на лични данни

 
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ МАГИСТЪР-ФАРМАЦЕВТИ И СОБСТВЕНИЦИ НА АПТЕКИ,
На 21.04.2018г. се проведе разширено заседание на Управителния съвет на Български фармацевтичен съюз (БФС), на което, с участието на 21 РФК на БФС, се взе единодушно решение БФС да изготви и предложи за утвърждаване на Комисия за защита на личните данни на Кодекс за поведение по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).
Въвеждането на кодекс за поведение в областта на търговията на дребно с лекарствени продукти по смисъла на чл.40, §1 от Регламент (ЕС) 2016/679 е предизвикателство пред съсловната организация. Посоченият кодекс ще бъде отворен за присъединяване към неограничен брой търговци на дребно на лекарствени продукти (аптеки) на територията на България.
Следващата стъпка след въвеждане на кодекс, който трябва да бъде одобрен от Комисия за защита на личните данни, е акредитирането по реда на чл.41, §1 от Регламента на БФС като орган по наблюдението и контрола за спазването на кодекса за поведение.
Предимствата за аптеките от създаването и въвеждането на единен кодекс за аптеките за защита на личните данни и акредитирането на БФС като орган за контрол са :
- Презумпция за аптеките, които са се присъединили към кодекса, за спазване на техническите, процедурни и нормативни изисквания за защита на личните данни;
- Наличието на смекчаващо вината обстоятелство при нарушение на закона и възможност за издаване на предписания, вместо наказателни постановления, при мотивирано становище на БФС, че кодексът е спазен при нарушението;
- Повишаване на информираността на членовете на БФС за задълженията им като администратори на лични данни и обучението им;
- Снабдяване на аптеките с разработени в приложение на кодекса документи за процедури, оценка на риска и други, които да отговарят на изискванията на закона и кодекса;
- Изграждане на ред за подаване на жалби и сигнали от пациенти пред БФС като орган за контрол и ограничаване на случаите, в които жалбата се изпраща до КЗЛД, съответно контрол в рамките на съсловието.
ВАЖНО!
Регистрационната форма за заявяване на намерение от аптеки да се присъединят след 25.05.2018г. към утвърдения кодекс, е достъпна през www.events.bphu.bg.
Тази регистрация не обвързва, на този етап, търговците на дребно със заплащане на такси или други възнаграждения, а цели предварителна защита, че аптеките са предприели действия по бъдещо включване в спазването на кодекса.

Нормативна база

unicef
WHO

Alternative flash content

Requirements

OMEGA3 E banner 210x158

За контакти с Регионалната Фармацевтична колегия :
Офис на РФК Стара Загора: гр. Стара Загора,

ул. "Св. Княз Борис" 91, ет.3

За връзка с Радостина Стоянова - технически сътрудник, тел.: 0878 579 877

електронна поща : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

БАНКОВА СМЕТКА
"Първа инвестиционна банка" АД
BIC: FINVBGSF
IBAN: BG11FINV915010BGN0L0D9
Титуляр на сметката:
РЕГИОНАЛНА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОЛЕГИЯ - Стара Загора

Copyright © 2020 Регионална фармацевтична колегия - Стара Загора. Designed by olwebdesign. Реализация Медиа Системи ЕООД.